موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره آنلاین آمادگی آزمون نظام مهندسی طراحی معماری (مهندس مهران فرصت)

wave
دوره آنلاین آمادگی آزمون نظام مهندسی طراحی معماری (مهندس مهران فرصت)
توضیحات دوره

دوره آنلاین آمادگی آزمون نظام مهندسی طراحی معماری (مهندس مهران فرصت)

دوره آنلاین آمادگی آزمون نظام مهندسی طراحی معماری (مهندس مهران فرصت) – عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی مازندران ، استاد ارتقا پایه سازمان نظام مهندسی

۸ جلسه

به همراه آزمون آزمایشی

 

 

 

 

 

Clock مدت دوره : 30 ساعت
Teacherشروع دوره :

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره آنلاین آمادگی آزمون نظام مهندسی طراحی معماری (مهندس مهران فرصت)

نام مدرسمدت آموزش
مهندس مهران فرصت30
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
---
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
۰۰ : ۰۲ ب ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با دوره آنلاین آمادگی آزمون نظام مهندسی طراحی معماری (مهندس مهران فرصت)