موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره آمادگی آزمون TOEFL - حضوری / غیرحضوری

wave
توضیحات دوره

دوره آمادگی آزمون TOEFL – حضوری / غیرحضوری

دوره آمادگی آزمون TOEFL

20 جلسه

Clock مدت دوره : 30 ساعت
Teacherشروع دوره :

Priceمبلغ : 0 تومان

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره آمادگی آزمون TOEFL – حضوری / غیرحضوری

نام مدرسمدت آموزش
دکتر سبزعلیپور30 ساعت
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع