موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره گرامر ، فونتیک و اصلاح انواع لهجه های انگلیسی - حضوری / غیرحضوری

wave
توضیحات دوره

دوره گرامر ، فونتیک و اصلاح انواع لهجه های انگلیسی – حضوری / غیرحضوری

دوره گرامر ، فونتیک و اصلاح انواع لهجه های انگلیسی

8 جلسه

Clock مدت دوره : 16 ساعت
Teacherشروع دوره :

Priceمبلغ : 0 تومان

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره گرامر ، فونتیک و اصلاح انواع لهجه های انگلیسی – حضوری / غیرحضوری

نام مدرسمدت آموزش
دکتر سبزعلیپور16 ساعت
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع