موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

کارگاه نقد و تحلیل فیلم به زبان انگلیسی - حضوری / غیرحضوری

wave
توضیحات دوره

کارگاه نقد و تحلیل فیلم به زبان انگلیسی – حضوری / غیرحضوری

کارگاه نقد و تحلیل فیلم به زبان انگلیسی

1 جلسه در هفته

Clock مدت دوره : 1:30 ساعت
Teacherشروع دوره :

Priceمبلغ : 0 تومان

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی کارگاه نقد و تحلیل فیلم به زبان انگلیسی – حضوری / غیرحضوری

نام مدرسمدت آموزش
دکتر سبزعلیپور1:30 ساعت
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع