موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره MSRT/EPT - حضوری / غیرحضوری

wave
توضیحات دوره

دوره MSRT/EPT – حضوری / غیرحضوری

دوره MSRT/EPT

35 جلسه

Clock مدت دوره : 52:30 ساعت
Teacherشروع دوره :

Priceمبلغ : 0 تومان

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره MSRT/EPT – حضوری / غیرحضوری

نام مدرسمدت آموزش
دکتر رهنمون52:30 ساعت
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع