موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره تمرین مصاحبه انگلیسی - حضوری / غیرحضوری

wave
توضیحات دوره

دوره تمرین مصاحبه انگلیسی – حضوری / غیرحضوری

دوره تمرین مصاحبه انگلیسی

1 جلسه

Clock مدت دوره : 2 ساعت
Teacherشروع دوره :

Priceمبلغ : 0 تومان

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره تمرین مصاحبه انگلیسی – حضوری / غیرحضوری

نام مدرسمدت آموزش
دکتر سبزعلیپور2 ساعت
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع