موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره مکالمات روزمره - حضوری / غیر حضوری

wave
توضیحات دوره

دوره مکالمات روزمره – حضوری / غیر حضوری

دوره مکالمات روزمره

15 جلسه

Clock مدت دوره : 22:30 ساعت
Teacherشروع دوره :

Priceمبلغ : 0 تومان

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره مکالمات روزمره – حضوری / غیر حضوری

نام مدرسمدت آموزش
دکتر سبزعلیپور22:30 ساعت
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع