موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره Free Discussion ( بحث آزاد ) - حضوری / غیرحضوری

wave
توضیحات دوره

دوره Free Discussion ( بحث آزاد ) – حضوری / غیرحضوری

دوره Free Discussion ( بحث آزاد ) 

روزهای برگزاری:

دوشنبه ها

ساعت برگزاری:

15 الی 16

Clock مدت دوره : ساعت
Teacherشروع دوره :

Priceمبلغ : 0 تومان

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره Free Discussion ( بحث آزاد ) – حضوری / غیرحضوری

نام مدرسمدت آموزش
دکتر سبزعلیپور ساعت
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع