موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره آمادگی آزمون Duolingo - حضوری / غیرحضوری

wave
توضیحات دوره

دوره آمادگی آزمون Duolingo – حضوری / غیرحضوری

دوره آمادگی آزمون Duolingo

50 جلسه

Clock مدت دوره : 75 ساعت
Teacherشروع دوره :

Priceمبلغ : 0 تومان

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره آمادگی آزمون Duolingo – حضوری / غیرحضوری

نام مدرسمدت آموزش
دکتر سبزعلیپور75 ساعت
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع