موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه

wave
نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه
نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه
توضیحات دوره

نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی فرآیند هدف گذاری و ارایه روشها یا تعیین مسیرهایی برای رسیدن به اهداف تعیین شده است.
برنامه ریزی عبارت است از یک سلسله عملیات منظم، سیستماتیک و مرتبط با یکدیگر که به منظور دستیابی به یکسری اهداف معین و مشخص توسط یک نهاد، سازمان و یا دولت برای یک مدت معین انجام می‌گیرد.

Clock مدت دوره : 24 ساعت
Teacherشروع دوره : چهار شنبه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه

نام مدرسمدت آموزش
روزبه قاضی24
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
اجراسه به دو | دو به یکتعداد دوره های مورد نیاز: اجرا 3به2 = 4 | تعداد دوره های مورد نیاز :اجرا 2 به 1= 5
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
چهار شنبه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱جمعه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳۰۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه