موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

اصول حرفه ای،خدمات مهندسی،مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت

wave
توضیحات دوره

اصول حرفه ای،خدمات مهندسی،مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت

اصول حرفه ای،خدمات مهندسی،مدیریت،
ایمنی و کیفیت ساخت

Clock مدت دوره : 16 ساعت
Teacher مدرس دوره : موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

Priceمبلغ : 200,000 تومان
خرید بلیط این دوره

فرم خرید بلیط شرکت در دوره

1 اطلاعات فردی
2 تایید اطلاعات
  • قیمت: 200,000 تومان

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی اصول حرفه ای،خدمات مهندسی،مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر16
صلاحیتپایهارتقاع سطح
نظارتسه به دو2 دوره
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع
پنج‌شنبه | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸جمعه | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹۰۰ : ۰۱ ب ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با اصول حرفه ای،خدمات مهندسی،مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت