موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

اصول حرفه ای،خدمات مهندسی،مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت

wave
اصول حرفه ای و خدمات مهندسی، مدیریت
اصول حرفه ای،خدمات مهندسی،مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت
توضیحات دوره

اصول حرفه ای،خدمات مهندسی،مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت

اصول حرفه ای،خدمات مهندسی،مدیریت،
ایمنی و کیفیت ساخت

Clock مدت دوره : 16 ساعت
Teacherشروع دوره : پنج‌شنبه | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی اصول حرفه ای،خدمات مهندسی،مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر16
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
نظارتسه به دو2 دوره
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
پنج‌شنبه | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸جمعه | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹۰۰ : ۰۱ ب ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با اصول حرفه ای،خدمات مهندسی،مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت