موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

روش های تعمیر،مرمت و تقویت ساز ها

wave
روش های تعمیر،مرمت و تقویت ساز ها
روش های تعمیر،مرمت و تقویت ساز ها
توضیحات دوره

روش های تعمیر،مرمت و تقویت ساز ها

روش های متداول ترمیم و تقویت سازه و بهسازی سازه های فولادی و بتن آرمه می تواندشامل تقویت خارجی عضئ سازه ای با فولاد معمولی یا پیش تنیده، افزایش سطح مقطع عضو بتنی به روش بتن پاشی و شاتکریت و اتصال قطعات پیشساخته و چسباندن ورق های فولادی باشد. تقویت اعضا و اجزای بتنی با استفاده از روکش بتنی یا روکش فولادی، سبب افزایش مقاومت فشاری بر شی و همچنین تامین محصور شدگی جهت افزایش شکل پذیری یا پیوستگی بتن و آرماتور می شود.

Clock مدت دوره : 16 ساعت
Teacherشروع دوره : پنج‌شنبه | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی روش های تعمیر،مرمت و تقویت ساز ها

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر16
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
نظارتدو به یک3 دوره
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
پنج‌شنبه | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳جمعه | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴۰۰ : ۰۱ ب ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با روش های تعمیر،مرمت و تقویت ساز ها