موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

روش های تولید صنعتی ساختمان

wave
روش های تولید صنعتی ساختمان
روش های تولید صنعتی ساختمان
توضیحات دوره

روش های تولید صنعتی ساختمان

تولید صنعتی ساختمان، فرآیند ساخت و اجرای پیوسته و زنجیره ای ساختمان است که در آن اجزا و عناصر ساختمانی به صورت مدولار و پیش ساخته تولید شده و از نظر کیفیت در تمام مراحل ساخت و اجرا قابل کنترل است. تجربه جهانی نشان داده است رسیدن به این مهم فرآیندی نسبتا زمان بر است که با سیاست گذاری،هدف گذاری، برنامه ریزی، تدوین قوانین مناسب و مدیریت هماهنگ صنایع وابسته، میسر است. در این راستا لازم است هم زمان با انجام طرح های پژوهشی کاربردی در کشور، سیستم فناوری های مطرح روز دنیا نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفته و امکان سنجی بومی سازی و حصول اطمینان از قابلیت انطباق آنها با الگوهای ساخت و ساز متداول در کشور انجام شود.

Clock مدت دوره : 16 ساعت
Teacherشروع دوره : پنج‌شنبه | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی روش های تولید صنعتی ساختمان

نام مدرسمدت آموزش
مرکز آموزش های آزاد موسسه رحمان رامسر16
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
نظارتدو به یک3
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
پنج‌شنبه | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷جمعه | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸۰۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با روش های تولید صنعتی ساختمان