موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

روش های تولید صنعتی ساختمان

wave
توضیحات دوره

روش های تولید صنعتی ساختمان

تولید صنعتی ساختمان، فرآیند ساخت و اجرای پیوسته و زنجیره ای ساختمان است که در آن اجزا و عناصر ساختمانی به صورت مدولار و پیش ساخته تولید شده و از نظر کیفیت در تمام مراحل ساخت و اجرا قابل کنترل است. تجربه جهانی نشان داده است رسیدن به این مهم فرآیندی نسبتا زمان بر است که با سیاست گذاری،هدف گذاری، برنامه ریزی، تدوین قوانین مناسب و مدیریت هماهنگ صنایع وابسته، میسر است. در این راستا لازم است هم زمان با انجام طرح های پژوهشی کاربردی در کشور، سیستم فناوری های مطرح روز دنیا نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفته و امکان سنجی بومی سازی و حصول اطمینان از قابلیت انطباق آنها با الگوهای ساخت و ساز متداول در کشور انجام شود.

Clock مدت دوره : 16 ساعت
Teacher مدرس دوره : مرکز آموزش های آزاد موسسه رحمان رامسر

Priceمبلغ : 200,000 تومان
خرید بلیط این دوره

فرم خرید بلیط شرکت در دوره

1 اطلاعات فردی
2 تایید اطلاعات
  • قیمت: 200,000 تومان

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی روش های تولید صنعتی ساختمان

نام مدرسمدت آموزش
مرکز آموزش های آزاد موسسه رحمان رامسر16
صلاحیتپایهارتقاع سطح
نظارتدو به یک3
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع
پنج‌شنبه | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷جمعه | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸۰۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با روش های تولید صنعتی ساختمان