موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

مقررات و تدابیر فنی سلامت ، ایمنی و محیط HSE

wave
اصول حرفه ای و خدمات مهندسی، مدیریت
مقررات و تدابیر فنی سلامت ، ایمنی و محیط HSE
توضیحات دوره

مقررات و تدابیر فنی سلامت ، ایمنی و محیط HSE

مقررات و تدابیر فنی سلامت ،

ایمنی و محیط HSE

Clock مدت دوره : 24 ساعت
Teacherشروع دوره : چهار شنبه | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی مقررات و تدابیر فنی سلامت ، ایمنی و محیط HSE

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر24
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
اجراسه به دو4 دوره
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
چهار شنبه | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰شنبه | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲۰۰ : ۰۱ ب ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با مقررات و تدابیر فنی سلامت ، ایمنی و محیط HSE