موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان

wave
آشنایی با گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان
مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان
توضیحات دوره

مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان

گودبرداری و سازه های نگهبان، یکی از مهم ترین بخش های طراحی و اجرای ساختمان ها، راه ها، تراشه ها و نظایر آن است. در بسیاری از پروژه های ساختمانی لازم می آید که زمین را به گونه ای خاک برداری کنند دیواره ها با جداره های خاکی ایجاد شده، قائم یا نزدیک به قائم، و یا گاهی مایل باشند.

Clock مدت دوره : 16 ساعت
Teacherشروع دوره : پنج‌شنبه | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر16
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
نظارتدو به یک2 دوره
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
پنج‌شنبه | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳جمعه | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴۰۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان