موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره آنلاین مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان

wave
آشنایی با گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان
دوره آنلاین مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان
توضیحات دوره

دوره آنلاین مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان

گودبرداری و سازه های نگهبان، یکی از مهم ترین بخش های طراحی و اجرای ساختمان ها، راه ها، تراشه ها و نظایر آن است. در بسیاری از پروژه های ساختمانی لازم می آید که زمین را به گونه ای خاک برداری کنند دیواره ها با جداره های خاکی ایجاد شده، قائم یا نزدیک به قائم، و یا گاهی مایل باشند.

Clock مدت دوره : 16 ساعت
Teacherشروع دوره : دوشنبه | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره آنلاین مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان

نام مدرسمدت آموزش
دکتر افضلی راد16
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
نظارتسه به دو2 دوره
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
دوشنبه | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶سه شنبه | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷۰۰ : ۰۹ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با دوره آنلاین مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان