موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

wave
روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی
مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
توضیحات دوره

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

مبانی سالمت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

Clock مدت دوره : 35 ساعت
Teacher مدرس دوره : موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر35
صلاحیتپایهارتقاع سطح
اجرا3 به دو و 2 به 1تعداد دوره های مورد نیاز: اجرا 3 به 2 = 4 | تعداد دوره های مورد نیاز :اجرا 2 به 1 = 5
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع
پنج‌شنبه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹پنج‌شنبه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹۰۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)