موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

طراحی اتصالات در سازه های فولادی

wave
اجرای ساختمان های فولادی
طراحی اتصالات در سازه های فولادی
توضیحات دوره

طراحی اتصالات در سازه های فولادی

طراحی اتصالات در سازه های فولادی

Clock مدت دوره : 24 ساعت
Teacher مدرس دوره : موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی طراحی اتصالات در سازه های فولادی

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر24
صلاحیتپایهارتقاع سطح
محاسباتسه به دو3 | عمران (محاسبات 3به2)
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع
چهار شنبه | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲جمعه | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴۰۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با طراحی اتصالات در سازه های فولادی