موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره حضوری مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان - معماری (طراحی و نظارت 3 به 2) - خرداد 1402(هم چنین برای شرکت کنندگان نمرات 48 و 49)

wave
توضیحات دوره

دوره حضوری مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان – معماری (طراحی و نظارت 3 به 2) – خرداد 1402(هم چنین برای شرکت کنندگان نمرات 48 و 49)

دوره حضوری مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان – معماری (طراحی و نظارت 3 به 2) – خرداد 1402(هم چنین برای شرکت کنندگان نمرات 48 و 49)

جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمائید

https://edu.mazandceo.ir/Education/RegisterEngineerInCourse/4779

 

Clock مدت دوره : ساعت
Teacherشروع دوره : شنبه | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶

Priceمبلغ : 0 تومان

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره حضوری مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان – معماری (طراحی و نظارت 3 به 2) – خرداد 1402(هم چنین برای شرکت کنندگان نمرات 48 و 49)

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
طراحی و نظارت (معماری)3 به 23
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
شنبه | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶یکشنبه | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با دوره حضوری مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان – معماری (طراحی و نظارت 3 به 2) – خرداد 1402(هم چنین برای شرکت کنندگان نمرات 48 و 49)