موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره حضوری مبانی مدلسازی و طراحی رایانه ای - عمران (محاسبات 3 به 2) - خرداد 1402(هم چنین برای شرکت کنندگان نمرات 48 و 49)

wave
توضیحات دوره

دوره حضوری مبانی مدلسازی و طراحی رایانه ای – عمران (محاسبات 3 به 2) – خرداد 1402(هم چنین برای شرکت کنندگان نمرات 48 و 49)

دوره حضوری مبانی مدلسازی و طراحی رایانه ای – عمران (محاسبات 3 به 2) – خرداد 1402

( این دوره برای شرکت کنندگان نمرات 48 و 49 نیز می باشد )

جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمائید

https://edu.mazandceo.ir/Education/RegisterEngineerInCourse/4793

Clock مدت دوره : ساعت
Teacherشروع دوره : شنبه | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷

Priceمبلغ : 0 تومان

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره حضوری مبانی مدلسازی و طراحی رایانه ای – عمران (محاسبات 3 به 2) – خرداد 1402(هم چنین برای شرکت کنندگان نمرات 48 و 49)

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
محاسبات ( عمران )3 به 23
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
شنبه | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷دوشنبه | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با دوره حضوری مبانی مدلسازی و طراحی رایانه ای – عمران (محاسبات 3 به 2) – خرداد 1402(هم چنین برای شرکت کنندگان نمرات 48 و 49)