موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره حضوری روش های ساخت ، فناوری نوین اجرای ساختمان و جزییات اجرایی - عمران و معماری (اجرا 3 به 2 و 2 به 1)- خرداد 1402(هم چنین برای شرکت کنندگان نمرات 48 و 49)

wave
توضیحات دوره

دوره حضوری روش های ساخت ، فناوری نوین اجرای ساختمان و جزییات اجرایی – عمران و معماری (اجرا 3 به 2 و 2 به 1)- خرداد 1402(هم چنین برای شرکت کنندگان نمرات 48 و 49)

دوره حضوری روش های ساخت ، فناوری نوین اجرای ساختمان و جزییات اجرایی – عمران و معماری (اجرا 3 به 2 و 2 به 1)- خرداد 1402(هم چنین برای شرکت کنندگان نمرات 48 و 49)

جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمائید

https://edu.mazandceo.ir/Education/RegisterEngineerInCourse/4786

Clock مدت دوره : ساعت
Teacherشروع دوره : سه شنبه | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶

Priceمبلغ : 0 تومان

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره حضوری روش های ساخت ، فناوری نوین اجرای ساختمان و جزییات اجرایی – عمران و معماری (اجرا 3 به 2 و 2 به 1)- خرداد 1402(هم چنین برای شرکت کنندگان نمرات 48 و 49)

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
اجرا ( عمران و معماری )3 به 2 و 2 به 14 - 5
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
سه شنبه | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶پنج‌شنبه | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با دوره حضوری روش های ساخت ، فناوری نوین اجرای ساختمان و جزییات اجرایی – عمران و معماری (اجرا 3 به 2 و 2 به 1)- خرداد 1402(هم چنین برای شرکت کنندگان نمرات 48 و 49)