موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره حضوری اصول کنترل بازرسی ، تحویل و مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی - مکانیک (نظارت و طراحی 3 به 2) - خرداد 1402

wave
توضیحات دوره

دوره حضوری اصول کنترل بازرسی ، تحویل و مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی – مکانیک (نظارت و طراحی 3 به 2) – خرداد 1402

دوره حضوری اصول کنترل بازرسی ، تحویل و مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی – مکانیک (نظارت و طراحی 3 به 2) – خرداد 1402

جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمائید

https://edu.mazandceo.ir/Education/RegisterEngineerInCourse/5025

Clock مدت دوره : ساعت
Teacherشروع دوره : یکشنبه | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

Priceمبلغ : 0 تومان

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره حضوری اصول کنترل بازرسی ، تحویل و مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی – مکانیک (نظارت و طراحی 3 به 2) – خرداد 1402

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
نظارت و طراحی (مکانیک)3 به 23
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
یکشنبه | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱دوشنبه | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با دوره حضوری اصول کنترل بازرسی ، تحویل و مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی – مکانیک (نظارت و طراحی 3 به 2) – خرداد 1402