موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره آنلاین ورود به پایه 3 اجرا (معماری و عمران)

wave
دوره آنلاین ورود به پایه 3 اجرا (معماری و عمران)
توضیحات دوره

دوره آنلاین ورود به پایه 3 اجرا (معماری و عمران)

دوره آنلاین ورود به پایه 3 اجرا (معماری و عمران)

 

 

 

 

 

 

 

 

Clock مدت دوره : 76 ساعت
Teacherشروع دوره : دوشنبه | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره آنلاین ورود به پایه 3 اجرا (معماری و عمران)

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر76
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
ورود به پایه 3 اجرا (معماری و عمران)ورود به پایه 3 اجرا(معماری و عمران)ورود به پایه 3 اجرا(معماری و عمران)
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
دوشنبه | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵شنبه | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴۳۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با دوره آنلاین ورود به پایه 3 اجرا (معماری و عمران)