موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره آنلاین نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری - عمران و معماری (اجرا 3 به 2 و 2 به 1)

wave
دوره آنلاین نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری – عمران و معماری (اجرا 3 به 2 و 2 به 1)
توضیحات دوره

دوره آنلاین نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری – عمران و معماری (اجرا 3 به 2 و 2 به 1)

دوره آنلاین نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری – عمران و معماری (اجرا 3 به 2 و 2 به 1)

Clock مدت دوره : 24 ساعت
Teacherشروع دوره : یکشنبه | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره آنلاین نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری – عمران و معماری (اجرا 3 به 2 و 2 به 1)

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر24
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
عمران و معماری (اجرا)3 به 2 و 2 به 14 - 5
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
یکشنبه | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶سه شنبه | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸۳۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با دوره آنلاین نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری – عمران و معماری (اجرا 3 به 2 و 2 به 1)