موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره آنلاین مصالح و فن آوریهای نوین ساخت - عمران (نظارت 3 به 2) خرداد

wave
توضیحات دوره

دوره آنلاین مصالح و فن آوریهای نوین ساخت – عمران (نظارت 3 به 2) خرداد

دوره آنلاین مصالح و فن آوریهای نوین ساخت – عمران (نظارت 3 به 2)

Clock مدت دوره : 16 ساعت
Teacherشروع دوره : دوشنبه | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

Priceمبلغ : 200,000 تومان

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره آنلاین مصالح و فن آوریهای نوین ساخت – عمران (نظارت 3 به 2) خرداد

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر16
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
نظارت ( عمران )3 به 22
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
دوشنبه | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰سه شنبه | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱۳۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با دوره آنلاین مصالح و فن آوریهای نوین ساخت – عمران (نظارت 3 به 2) خرداد