موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره آنلاین مصالح و فن آوریهای نوین ساخت - عمران (نظارت 3 به 2)

wave
دوره آنلاین مصالح و فن آوریهای نوین ساخت – عمران (نظارت 3 به 2)
توضیحات دوره

دوره آنلاین مصالح و فن آوریهای نوین ساخت – عمران (نظارت 3 به 2)

دوره آنلاین مصالح و فن آوریهای نوین ساخت – عمران (نظارت 3 به 2)

 

 

 

 

 

 

 

Clock مدت دوره : 16 ساعت
Teacherشروع دوره : دوشنبه | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره آنلاین مصالح و فن آوریهای نوین ساخت – عمران (نظارت 3 به 2)

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر16
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
نظارت ( عمران )3 به 22
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
دوشنبه | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸سه شنبه | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹۳۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با دوره آنلاین مصالح و فن آوریهای نوین ساخت – عمران (نظارت 3 به 2)