موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره آنلاین مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان - معماری (طراحی و نظارت 3 به 2)

wave
دوره آنلاین مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان – معماری (طراحی و نظارت 3 به 2)
توضیحات دوره

دوره آنلاین مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان – معماری (طراحی و نظارت 3 به 2)

دوره آنلاین مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان – معماری (طراحی و نظارت 3 به 2)

 

 

 

 

 

 

 

Clock مدت دوره : 16 ساعت
Teacherشروع دوره : سه شنبه | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره آنلاین مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان – معماری (طراحی و نظارت 3 به 2)

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر16
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
طراحی و نظارت (معماری)3 به 23
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
سه شنبه | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰چهار شنبه | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱۳۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با دوره آنلاین مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان – معماری (طراحی و نظارت 3 به 2)