موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره آنلاین مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) – ورود به پایه اجرا و تمدید پروانه اجرا(معماری و عمران) – خرداد

wave
توضیحات دوره

دوره آنلاین مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) – ورود به پایه اجرا و تمدید پروانه اجرا(معماری و عمران) – خرداد

دوره آنلاین مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) – ورود به پایه اجرا و تمدید پروانه اجرا(معماری و عمران)

Clock مدت دوره : 8 ساعت
Teacherشروع دوره : دوشنبه | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

Priceمبلغ : 100,000 تومان

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره آنلاین مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) – ورود به پایه اجرا و تمدید پروانه اجرا(معماری و عمران) – خرداد

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر8
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
ورود به پایه 3 اجرا (معماری و عمران)ورود به پایه 3 اجرا (معماری و عمران)ورود به پایه 3 اجرا (معماری و عمران)
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
دوشنبه | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱دوشنبه | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱۳۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با دوره آنلاین مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) – ورود به پایه اجرا و تمدید پروانه اجرا(معماری و عمران) – خرداد