موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره آنلاین قالب بندی و قالب برداری - عمران (نظارت 3 به 2)- خرداد

wave
توضیحات دوره

دوره آنلاین قالب بندی و قالب برداری – عمران (نظارت 3 به 2)- خرداد

دوره آنلاین قالب بندی و قالب برداری – عمران (نظارت 3 به 2)

Clock مدت دوره : 16 ساعت
Teacherشروع دوره : سه شنبه | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

Priceمبلغ : 200,000 تومان

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره آنلاین قالب بندی و قالب برداری – عمران (نظارت 3 به 2)- خرداد

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر16
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
نظارت ( عمران )3 به 22
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
سه شنبه | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴چهار شنبه | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵۳۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با دوره آنلاین قالب بندی و قالب برداری – عمران (نظارت 3 به 2)- خرداد