موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره آنلاین روش های ساخت ، فناوری نوین اجرای ساختمان و جزییات اجرایی - عمران و معماری (اجرا 3 به 2 و 2 به 1)

wave
دوره آنلاین روش های ساخت ، فناوری نوین اجرای ساختمان و جزییات اجرایی – عمران و معماری (اجرا 3 به 2 و 2 به 1)
توضیحات دوره

دوره آنلاین روش های ساخت ، فناوری نوین اجرای ساختمان و جزییات اجرایی – عمران و معماری (اجرا 3 به 2 و 2 به 1)

دوره آنلاین روش های ساخت ، فناوری نوین اجرای ساختمان و جزییات اجرایی – عمران و معماری (اجرا 3 به 2 و 2 به 1)

Clock مدت دوره : 24 ساعت
Teacherشروع دوره : چهار شنبه | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره آنلاین روش های ساخت ، فناوری نوین اجرای ساختمان و جزییات اجرایی – عمران و معماری (اجرا 3 به 2 و 2 به 1)

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر24
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
اجرا ( عمران و معماری )3 به 2 و 2 به 14 - 5
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
چهار شنبه | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲جمعه | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴۳۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با دوره آنلاین روش های ساخت ، فناوری نوین اجرای ساختمان و جزییات اجرایی – عمران و معماری (اجرا 3 به 2 و 2 به 1)