موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره آنلاین بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها 2 - برق (طراحی و نظارت 2 به 1)

wave
دوره آنلاین بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها 2 – برق (طراحی و نظارت 2 به 1)
توضیحات دوره

دوره آنلاین بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها 2 – برق (طراحی و نظارت 2 به 1)

دوره آنلاین بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها 2 – برق (طراحی و نظارت 2 به 1)

Clock مدت دوره : 16 ساعت
Teacherشروع دوره : سه شنبه | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره آنلاین بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها 2 – برق (طراحی و نظارت 2 به 1)

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر16
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
برق (طراحی و نظارت)2 به 12
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
سه شنبه | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸چهار شنبه | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹۳۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با دوره آنلاین بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها 2 – برق (طراحی و نظارت 2 به 1)