موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره آنلاین بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی - عمران (نظارت 2 به 1)

wave
دوره آنلاین بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی – عمران (نظارت 2 به 1)
توضیحات دوره

دوره آنلاین بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی – عمران (نظارت 2 به 1)

دوره آنلاین بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی – عمران (نظارت 2 به 1)

Clock مدت دوره : 16 ساعت
Teacherشروع دوره : دوشنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره آنلاین بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی – عمران (نظارت 2 به 1)

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر16
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
عمران (نظارت)2 به 13
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
دوشنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱چهار شنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳۳۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با دوره آنلاین بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی – عمران (نظارت 2 به 1)