موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره آنلاین بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده - شهرسازی (طراحی و نظارت 3 به 2 و 2 به 1)

wave
دوره آنلاین بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده – شهرسازی (طراحی و نظارت 3 به 2 و 2 به 1)
توضیحات دوره

دوره آنلاین بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده – شهرسازی (طراحی و نظارت 3 به 2 و 2 به 1)

دوره آنلاین بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده – شهرسازی (طراحی و نظارت 3 به 2 و 2 به 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clock مدت دوره : 16 ساعت
Teacherشروع دوره : یکشنبه | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره آنلاین بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده – شهرسازی (طراحی و نظارت 3 به 2 و 2 به 1)

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر16
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
نظارت و طراحی (شهرسازی)3 به 2 و 2 به 11 - 2
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
یکشنبه | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰دوشنبه | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱۳۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با دوره آنلاین بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده – شهرسازی (طراحی و نظارت 3 به 2 و 2 به 1)