موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره آنلاین اصول حرفه ای و خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت - عمران (نظارت 3 به 2) - اردیبهشت 1402

wave
توضیحات دوره

دوره آنلاین اصول حرفه ای و خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت – عمران (نظارت 3 به 2) – اردیبهشت 1402

دوره آنلاین اصول حرفه ای و خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت – عمران (نظارت 3 به 2) – اردیبهشت 1402

جهت ثبت نام به لینک زیر مراجع فرمائید

https://edu.mazandceo.ir/Education/RegisterEngineerInCourse/5010

Clock مدت دوره : ساعت
Teacherشروع دوره : شنبه | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰

Priceمبلغ : 0 تومان

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره آنلاین اصول حرفه ای و خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت – عمران (نظارت 3 به 2) – اردیبهشت 1402

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
نظارت ( عمران )3 به 2
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
شنبه | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰یکشنبه | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با دوره آنلاین اصول حرفه ای و خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت – عمران (نظارت 3 به 2) – اردیبهشت 1402