موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره آنلاین آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان - عمران و معماری (اجرا 3 به 2 و 2 به 1)

wave
دوره آنلاین آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان – عمران و معماری (اجرا 3 به 2 و 2 به 1)
توضیحات دوره

دوره آنلاین آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان – عمران و معماری (اجرا 3 به 2 و 2 به 1)

دوره آنلاین آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان – عمران و معماری (اجرا 3 به 2 و 2 به 1)

Clock مدت دوره : 24 ساعت
Teacherشروع دوره : دوشنبه | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره آنلاین آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان – عمران و معماری (اجرا 3 به 2 و 2 به 1)

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر24
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
اجرا ( عمران و معماری )3 به 2 و 2 به 14 - 5
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
دوشنبه | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰چهار شنبه | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲۳۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با دوره آنلاین آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان – عمران و معماری (اجرا 3 به 2 و 2 به 1)