موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

تست دوره

wave
تست دوره
توضیحات دوره

تست دوره

تست دوره

Clock مدت دوره : 2 ساعت
Teacherشروع دوره : دوشنبه | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی تست دوره

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر2
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
تست21
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
دوشنبه | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱دوشنبه | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱۳۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با تست دوره