موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله

wave
روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی
تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله
توضیحات دوره

تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله

تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله

Clock مدت دوره : 35 ساعت
Teacher مدرس دوره : موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر35
صلاحیتپایهارتقاع سطح
محاسباتسه به دو3 عمران (محاسبات 3به2)
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع
چهار شنبه | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰چهار شنبه | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲۰۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله