موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره آنلاین آشنایی با شرح وظایف مجری ، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت - اجرا ( عمران و معماری ) - 3 به 2 و 2 به 1

wave
دوره آنلاین آشنایی با شرح وظایف مجری ، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت – اجرا ( عمران و معماری ) – 3 به 2 و 2 به 1
توضیحات دوره

دوره آنلاین آشنایی با شرح وظایف مجری ، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت – اجرا ( عمران و معماری ) – 3 به 2 و 2 به 1

دوره آنلاین آشنایی با شرح وظایف مجری ، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت – اجرا ( عمران و معماری ) – 3 به 2 و 2 به 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Clock مدت دوره : 24 ساعت
Teacherشروع دوره : یکشنبه | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره آنلاین آشنایی با شرح وظایف مجری ، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت – اجرا ( عمران و معماری ) – 3 به 2 و 2 به 1

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر24
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
اجرا ( عمران و معماری )3 به 2 و 2 به 13 به 2 ( 4 دوره ) و 2 به 1 ( 5 دوره )
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
یکشنبه | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳سه شنبه | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵۰۰ : ۰۹ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با دوره آنلاین آشنایی با شرح وظایف مجری ، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت – اجرا ( عمران و معماری ) – 3 به 2 و 2 به 1