موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

آشنایی با قطعات الکترونیکی و نحوه تست آن ها - (حضوری )

wave
توضیحات دوره

آشنایی با قطعات الکترونیکی و نحوه تست آن ها – (حضوری )

آشنایی با قطعات الکترونیکی و نحوه تست آن ها

Clock مدت دوره : 12 ساعت
Teacherشروع دوره :

Priceمبلغ : 2,000,000 تومان

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

1اطلاعات فردی
2تایید اطلاعات
  • Hidden

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی آشنایی با قطعات الکترونیکی و نحوه تست آن ها – (حضوری )

نام مدرسمدت آموزش
دکتر ناظری نژاد12 ساعت
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع