موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

سیستم های تصویرگر پزشکی (حضوری تئوری )

wave
توضیحات دوره

سیستم های تصویرگر پزشکی (حضوری تئوری )

سیستم های تصویرگر پزشکی

Clock مدت دوره : 6 ساعت
Teacherشروع دوره :

Priceمبلغ : 1,000,000 تومان

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

1اطلاعات فردی
2تایید اطلاعات
  • Hidden

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی سیستم های تصویرگر پزشکی (حضوری تئوری )

نام مدرسمدت آموزش
دکتر ناصر جعفری آزاد6 ساعت
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع