موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

زبان انگلیسی برای تبلیغات و بازاریابی - (حضوری/غیر حضوری) - تابستان 1403

wave
توضیحات دوره

زبان انگلیسی برای تبلیغات و بازاریابی – (حضوری/غیر حضوری) – تابستان 1403

زبان انگلیسی برای تبلیغات و بازاریابی

Clock مدت دوره : 120 ساعت
Teacherشروع دوره :

Priceمبلغ : 0 تومان

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

1اطلاعات فردی
2تایید اطلاعات
  • Hidden

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی زبان انگلیسی برای تبلیغات و بازاریابی – (حضوری/غیر حضوری) – تابستان 1403

نام مدرسمدت آموزش
دکتر رهنمون120 ساعت
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع