موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دوره سکس تراپی - تابستان 1403

wave
توضیحات دوره

دوره سکس تراپی – تابستان 1403

دوره سکس تراپی

Clock مدت دوره : 24 ساعت
Teacherشروع دوره :

Priceمبلغ : 7,400,000 تومان

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

1اطلاعات فردی
2تایید اطلاعات
  • Hidden

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی دوره سکس تراپی – تابستان 1403

نام مدرسمدت آموزش
دکتر محمدعلی بشارت24 ساعت
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع