موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

الکترونیک کشتی - حضوری/غیر حضوری

wave
توضیحات دوره

الکترونیک کشتی – حضوری/غیر حضوری

الکترونیک کشتی

Clock مدت دوره : 96 ساعت
Teacherشروع دوره :

Priceمبلغ : 30,000,000 تومان

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

1اطلاعات فردی
2تایید اطلاعات
  • Hidden

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی الکترونیک کشتی – حضوری/غیر حضوری

نام مدرسمدت آموزش
دکتر ناظری نژاد96 ساعت
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع