موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

آزمون ICDL ( حضوری ) - تابستان 1403

wave
توضیحات دوره

آزمون ICDL ( حضوری ) – تابستان 1403

آزمون ICDL

برگزار کننده :حضوری در مرکز ICDL رحمان

چهارشنبه

مدت آزمون هرمهارت 45دقیقه

Clock مدت دوره : ساعت
Teacherشروع دوره :

Priceمبلغ : 0 تومان

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

1اطلاعات فردی
2تایید اطلاعات
  • Hidden

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی آزمون ICDL ( حضوری ) – تابستان 1403

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر ساعت
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع