موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در کارگاه‌های ساختمانی (HSE)

wave
ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در کارگاه‌های ساختمانی (HSE)
توضیحات دوره

ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در کارگاه‌های ساختمانی (HSE)

ايمني و بهداشت حرفه اي در كارگاه هاي ساختماني ازشايستگي هاي حوزه ساختمان مي باشد. اين شايستگي داراي وظايفي از قبيل: حوادث، علل وقوع و هزينه هاي آن – استانداردها، ضوابط و مقررات مرتبط با ايمني، روال اجرايي در كارگاه هاي عمراني، روش هاي شناسايي، ارزيابي و كنترل خطرات، سيستم مديريت ايمني و تدوين طرح ايمني، ايمني و بهداشت كاركنان پروژه – نكات مشترك ايمني در كارگاه هاي عمراني، ايمني در كارهاي ساختماني، ايمني در عمليات اجرايي راهسازي مي باشد. اين شايستگي با مشاغلي همچون تجهيز و تدارك گاركاه و ساختار تشكيلاتي كارگاه ساختماني و نحوه ي سازماندهي آن در ارتباط است.

Clock مدت دوره : 50 ساعت
Teacherشروع دوره :

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در کارگاه‌های ساختمانی (HSE)

نام مدرسمدت آموزش
دکتر سلامت‌پور و دکتر علیان50 ساعت
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع