موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

نحوه دانش بنیان شدن و مزایای آن-ویژه داوطلبان آزاد

wave
نحوه دانش بنیان شدن و مزایای آن-ویژه داوطلبان آزاد
توضیحات دوره

نحوه دانش بنیان شدن و مزایای آن-ویژه داوطلبان آزاد

دوره ویژه داوطلبان آزاد

Clock مدت دوره : 3 ساعت
Teacherشروع دوره :

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی نحوه دانش بنیان شدن و مزایای آن-ویژه داوطلبان آزاد

نام مدرسمدت آموزش
مهندس مهدی ترابی ورکی3 ساعت
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع