موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

نگاهی روانشناختی به ارزشهای فردی و اجتماعی و نقش آن در مراقبت از دیگران

wave
نگاهی روانشناختی به ارزشهای فردی و اجتماعی و نقش آن در مراقبت از دیگران
توضیحات دوره

نگاهی روانشناختی به ارزشهای فردی و اجتماعی و نقش آن در مراقبت از دیگران

Clock مدت دوره : 1:30 ساعت
Teacherشروع دوره : سه شنبه | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی نگاهی روانشناختی به ارزشهای فردی و اجتماعی و نقش آن در مراقبت از دیگران

نام مدرسمدت آموزش
Tim Kasser1:30 ساعت
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع
سه شنبه | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱سه شنبه | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱۰۰ : ۰۷ ب ظ