موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

کارگاه آنلاین طرحواره ACT: خودشناسی، هوش هیجانی، مدیریت هیجانی، مداخله بحران درمان موج سوم

wave
کارگاه  آنلاین طرحواره ACT: خودشناسی، هوش هیجانی، مدیریت هیجانی، مداخله بحران درمان موج سوم
توضیحات دوره

کارگاه آنلاین طرحواره ACT: خودشناسی، هوش هیجانی، مدیریت هیجانی، مداخله بحران درمان موج سوم

⬅️ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی

Clock مدت دوره : 20 ساعت
Teacherشروع دوره : دوشنبه | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی کارگاه آنلاین طرحواره ACT: خودشناسی، هوش هیجانی، مدیریت هیجانی، مداخله بحران درمان موج سوم

نام مدرسمدت آموزش
دکتر علی‌اصغر اصغرنژاد فرید20 ساعت
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع
دوشنبه | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴چهار شنبه | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳۰۰ : ۰۹ ق ظ