موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

کارگاه آموزش زبان نوزادان (حضوری / غیرحضوری ) - بهار 1403

wave
توضیحات دوره

کارگاه آموزش زبان نوزادان (حضوری / غیرحضوری ) – بهار 1403

کارگاه آموزش زبان نوزادان

14الی 15:30

Clock مدت دوره : 1:30 ساعت
Teacherشروع دوره : دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷

Priceمبلغ : 80,000 تومان

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

1اطلاعات فردی
2تایید اطلاعات
  • Hidden

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی کارگاه آموزش زبان نوزادان (حضوری / غیرحضوری ) – بهار 1403

نام مدرسمدت آموزش
دکتر سبزعلیپور1:30 ساعت
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع
دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷۰۰ : ۰۲ ب ظ