موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج

wave
کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج
توضیحات دوره

کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج

کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج ( با اجرای تست و تفسیر )
اساتید جناب دکتر علی سلطان الکتابی و جناب دکتر مهرداد دشتی
با سابقه برگزاری ورکشاپ های متعدد در سطح کشور
مکان سالن همایش شهر سبز رامسر

Clock مدت دوره : 16 ساعت
Teacherشروع دوره : پنج‌شنبه | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج

نام مدرسمدت آموزش
دکتر علی سلطان الکتابی | دکتر مهرداد دشتی16 ساعت
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع
پنج‌شنبه | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴جمعه | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵