موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج

wave
توضیحات دوره

کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج

کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج ( با اجرای تست و تفسیر )
اساتید جناب دکتر علی سلطان الکتابی و جناب دکتر مهرداد دشتی
با سابقه برگزاری ورکشاپ های متعدد در سطح کشور
مکان سالن همایش شهر سبز رامسر

Clock مدت دوره : 16 ساعت
Teacher مدرس دوره : دکتر علی سلطان الکتابی | دکتر مهرداد دشتی

Priceمبلغ : 550,000 تومان
خرید بلیط این دوره

دوره های مرتبط با کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج

1 اطلاعات فردی
2 تایید اطلاعات
  • قیمت: 550,000 تومان

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج

نام مدرس مدت آموزش
دکتر علی سلطان الکتابی | دکتر مهرداد دشتی 16 ساعت
تاریخ شروع تاریخ خاتمه ساعت شروع
پنج‌شنبه | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ جمعه | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵